ลักษณะของม่านไม้ไผ่

ม่านไม้ไผ่

 ม่านไม้ไผ่เป็นม่านชนิดหนึ่งที่ทำมาจากไม้ไผ่ มีวิธีการใช้งาน  2  แบบ  คือ

1.แบบม้วน 

2. แบบพับ 
ม่านไม่ไผ่จะเอาไม้ไผ่เป็นซี่ๆมาสานต่อกันเป็นลวดลายต่างๆโดยปกติจะนิยมใช้ทั้งภายในและภายนอก และให้ความรู้สึกที่มีความเป็นธรรมชาติสูง


ประโยชน์ของม่านไม้ไผ่ ม่านไม้ไผ่เหมาะกับการตกแต่งในสไตล์ รีสอร์ท สามารถใช้งานในการตกแต่งภายนอกได้ เนื่องจากวัสดุทำมาจากไม้ไผ่ แต่การติดตั้งภายนอกอาจจะมีปัญหาเรื่องความชื้นที่ทำให้เกิดเชื้อราได้ ม่านไม้ไผ่สามารถทากันเชื้อราซึ่งก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะเกิดเชื้อราได้อีก สามารถขัดออกและทาสีใหม่ได้เหมือนเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดอื่น
 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับม่านไม้ไผ่ การเลือกใช้ม่านไม้ไผ่จะต้องดูพื้นที่ที่ใช้งานให้เหมาะสมเนื่องจาก ม่านไม้ไผ่เป็นวัสดุที่มีกลไกแบบง่ายๆ คือ ดึงขึ้นม้วนเก็บตามลอกและลักษณะของตัวโรวไม้ไผ่อาจจะมีการเอียงหรือมีน้ำหนักในการดึง ซึ่งทำให้การใช้งานไม่สะดวกอยู่บ้าง ดังนั้นการใช้งานม่านไม้ไผ่ควรจะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจเลือกใช้